תקנון חברה

תנאי התקשרות ואחריות

בטיולי קשת מדריד תיירות ונסיעות לנוסע/ת


קשת מדריד מציעה טיולים מאורגנים וסיורים מודרכים בחברות הטיולים שלה

ובפרסומים אחרים המיועדים לקהל הרחב בתנאים המפורטים להלן. חובה לקרוא בקפידה תקנון זה כדי להימנע מאי הבנות.

רכישת השירותים המוצעים על ידי החברה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בהמשך.


הרשמה ותשלום

את ההרשמה יש לבצע כפי שמצויין באתר ( keshetmadrid.com)מפורט ותנאי התשלום המוסכמים. טופס ההרשמה חייב להיות חתום ולציין את דמי ההרשמה שיהוו הבטחת מקום לנרשמים כולל אמצעי תשלום (מזומן, כרטיס אשראי).

רק תשלום של הסכום המצויין באתר לנוסע/ת בעת ההרשמה ואישור חוזר בכתב, יבטיח את המקום בטיול.

לקשת מדריד זכות לסרב לממש נסיעה של כל נוסע שלא ביצע את מלוא התשלום לפני היציאה. 

בעת רישום לטיול ומסירת כתובת הדואר האלקטרוני לנציגי החברה (בעל פה או על גבי טופס ההרשמה), מאשר המטייל קבלת דיוור הודעות ופרסומות מחברת קשת מדריד באמצעות המייל.

במידה וירצה להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה, יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על ביטול קבלת הודעות שיווקיות בתחתית העמוד או שליחת מייל חוזר לכתובת המייל  keshetmadrid@gmail.com


החזרי כספים

החזר כספי עקב מימוש חלק מן השירות הכולל, הנובע מסיבות של הפסקת טיול באמצע או רכישת חלק מהטיול בלבד יעשה רק לאחר שייבדק ההחזר בפועל שניתן מהספקים השונים לאחר בדיקת הנזקים הנובעים מהפסקת שירותים זו. ההחזר יינתן על ידי הספק נותן השירותים בלבד לחברת קשת מדריד ולא בכל דרך אחרת ישירה או עקיפה דרך פעולות המטייל/ת ו/או מדריך הקבוצה. במידה ויהיו מטיילים שירצו לחזור לארץ לפני מועד הסיור יזוכו מטיילים אלה תוך הסכמה מראש ב-10 יורו מבלי להיכנס לדקויות והסברים. מומלץ גם כאן לכסות עצמכם בפוליסת ביטוח מראש בכל מקרה ולבדוק אם יש כיסוי למצבים כאלה.

מחירים / שערי מטבע / מיסיםץ מחירי הטיולים נקבעו על פי קשת מדריד, במידה ויחול השינוי זה יצויין באתר. לידיעת המטיילים המטבע הוא יורו למימוש תשלום או לזיכוי המטייל למועד היציאה.


תוכנית הטיול / מניין הימים בטיול

הטיול והמסלול כפי שפורסם מחייב את קשת מדריד אולם יתכנו שינויים בקביעת סדר ימי הטיול והביקורים כפי באתר וברשתות החברתיות ובפרסומי החברה. אין קשת מדריד אחראית על תופעות של מזג אויר (רעידת אדמה, שטפונות, ערפל, סופות, התפרצות הר געש, שלג וכדומה) ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל ומהומות מקומיות) שאינן בשליטתקשת מדריד העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו במסלול או בשירותים המוזמנים. יובהר כי, במקרה של ביטול טיול עקב תופעות אלו, ההוצאות שיגרמו לנוסעים כתוצאה מכך יחולו על הנוסעים בלבד ולא על קשת מדריד


תכנית הטיול ופרטיה הם חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

הגדרה של סיורים מודרכים מתייחסת להדרכה באמצעות מדריכ/ה מקומי/ת למשך 3 או 4 שעות עד 9 שעות אלא אם יצוין אחרת.


בתקופות חגים ומועדים, יהודיים, נוצריים מוסלמים או של דת ותרבות אחרת, אתרים מסויימים עלולים להיות סגורים הן בהודעה מראש והן ללא הודעה כזו. החברה במידת האפשר תספק חלופה לאתר סגור באתר חלופי או בפעילות אחרת.


השתתפות בטיול והרכב המשתתפים

יציאת הטיול מותנית בכמות משתתפים מינימאלית על פי המפורט בכל טיול.

קשת מדריד לא מתחייבת למקסימום משתתפים, אלא אם צויין אחרת.

לקשת מדריד יש זכות קיימת להפסיק השתתפות נוסע/ת בטיול הגורם לטענת המדריך ו/או הקבוצה להפרעה למהלך הסדיר של הטיול. הוצאה, החזרת המטייל/ת תקוזז מהסכום הכולל שיחושב לצורך החזר תשלום על שירותים לא מנוצלים.

הרכב וגילאי המשתתפים אינו מוגבל בהרשמה לקהל הרחב. אין באפשרות קשת מדריד יכולת להבטיח שנתונים הנמסרים בזמן מסוים לא ישתנו לאחר מכן ולכן טענות בנושא זה של גיל או הרכב לא יוכלו להילקח בחשבון.

באחריות המטייל לעדכן את החברה על כל בעיה רפואית או קושי פיסי שיכול להוות בעיה או מכשול להתנהלות התקינה של הטיול.


כללי (מסמכים / ביטוח/אשרות...)

באחריות הנוסע/ת לבדוק את מסמכיו אם תקפים, תוקף דרכון ישראלי לחצי שנה לפחות ממועד היציאה לטיול והכניסה למדינה היעד, צורך באשרת כניסה (ויזה), חיסונים ומצב רפואי, מסמכי הנסיעה שסופקו על ידי קשת מדריד, טופס הזימון עם פרטי זמן הגעה מדויק ומקום מפגש עם מדריך הקבוצה.


כמו כן יש לדאוג לפוליסת נוסעים בריאות ומטען מתאימה, באחריות המטייל / הנוסע לדאוג לביטוח. באחריות המטייל / הנוסע לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה אשר מכסה מגוון פעילויות במסלול הטיול אותו רכש (לדוגמא - שייט, נסיעה ברכבי שטח, פעילות קנופי, הליכות בשבילים בשטח ובדרכיםסלולות או לא סלולות. יש לוודא שפוליסת הביטוח מכסה פעילויות הרשומות במסלול הטיול).


 מומלץ לבטל את החופשה המיועדת במקרה חירום. במקרה זה אין קשת מדריד אחראית לביטול נסיעה ו/או קיצורה עקב מצב רפואי של המטייל או של בן משפחה הקרוב אליו.


 מטיילים הנוסעים בדרכונים זרים ולא ישראלים מחוייבים בהודעה נפרדת בכתב לקשת מדריד ועל המטיילים בעלי הדרכון הזר מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה אליה מטיילים אל מול הרשויות המתאימות (ראוי להדגיש כי קיימת סבירות גבוהה לכך שמדינות היעד דורשות מבעלי דרכונים זרים אשרת כניסה מותאמת למדינת היעד ובעל דרכון זר שלא יעשה את הבדיקות וההתאמות הדרושות - עלול לא להיכנס למדינה).


 נציגי המכירות אינם מוסמכים/רשאים במסירת מידע אלא אם כן ניתן באופן כתוב למטייל במסמך רשמי חתום של קשת מדריד


קיימים אתרים אשר לא ניתן לבקר בהם ללא ויזה/אשרה מתאימה. 


 מידע זה נכתב בתוכניות הטיולים באופן ספציפי לכל מסלול וטיול בנפרד .


חילוקי דעות

המידע הניתן בתקנון זה ובשאר פרסומי קשת מדריד מהווה אסמכתא להתחייבות על פיהם נרכש המוצר. אין בידי קשת מדריד כל יכולת להיות אחראית למידע בלתי מוסמך או בלתי בדוק שנמסר וסותר נתונים אלה או נתונים נלווים, אלא אם הם מגובים בכתב.

במקרה של מחלוקת ו/או אי הסכמה ו/או תביעה משפטית בין הצדדים יהיה בית המשפט בספרד בלבד בעל הסמכות המקומית העניינית והיחודית לדון בכל מחלוקת ו/או תביעה.


ביטולים

ביטול יזום של טיול על ידי קשת מדריד הנובע בעיקר ממספר מועט של נרשמים יתאפשר עד 15 ימים לפני יציאת הטיול ללא כל טענה ו/או תביעה של המטייל.

עסקת מזומן תוחזר למטייל באופן מיידי ברגע ההחלטה של הביטול.עיסקאות אשראי יוחזורו על פי התנהלות חברות האשראי.

בשל תקופת הקורונה בישראל ובעולם, ייתכן ובשל התראות קורונה על יעדים יתכן מצב בו לקוחות יבטלו טיולים גם ברגע האחרון. לפיכך, במידה ולקוחות יבטלו טיולים ברגע האחרון והקבוצה לא תגיעה למינימום הנדרש לתפעול פגסוס תאלץ לבטל את יציאת הטיול.

המדובר הוא לחודשים מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2021 כחלק מתהליך של חזרה לשגרת עבודה לאחר 16 חודשים בהם עולם התיירות עצר מלכת'.


ביטול ע"י הנוסע

 1. על פי חוק הגנת הצרכן, המטייל רשאי לבטל את הטיול - בהודעה בכתב לחברת קשת מדריד (פקס, דואר רשום ומייל), בתוך 14 ימים מיום ההרשמה לטיול ולאחר אישור חוזר מקשת מדריד ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימי עסקים (שאינם כוללים את ימי שישי, שבת וערבי חג) ליציאת הטיול.
 2. המטייל רשאי לבטל כנ"ל כל טיסת המשך שנרכשה לישראל וממנה, ובתנאי שטיסת ההמשך נרכשה מחברת תעופה הממריאה מישראל.
 3. "ימי מנוחה" משמעם: שבת ומועדי ישראל - שני ימי ראש השנה, יום כיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות.
 4. זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופשה או בילוי (טיסה, שיט, טיול מאורגן, וכיוצא באלה), המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות :
  • 4.1 טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת (טיסת המשך).
  • 4.2 חבילת נופש מחוץ לישראל
 5. בכל מקרה אחר מן המפורט לעיל, בו יבטל המטייל את הטיול, לאחר חלוף - 14 ימים מיום רכישת הטיול, יחולו תנאי הביטול המפורטים היטב בדפי הטיול הספציפי, שיימסרו למטייל לפני עשיית העסקה, כחלק בלתי נפרד ממנה, ואלו בלבד.
 6. בכל מקרה של ביטול הטיול ע"י המטייל מכל סיבה ובכל מועד, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים מסוימים שנרכשו מראש עבור המטייל ובהסכמתו ואין אפשרות לקבל החזר בגינם.
 7. קשת מדריד רשאית לקזז כל סכום ששילם המטייל עפ"י האמור לעיל.
 8. קשת מדריד תגבה את הסכום מכרטיס האשראי במידה והמטייל חייב סכום כסף לפי תוכנית הטיול אליה נירשם המטייל וחתם על טופס הרישום.
 9. קשת מדריד תהא רשאית להודיע לכל מטייל בכתב, לאחר התקשרותו לרכישת טיול מן החברה, על תנאי ביטול מיוחדים החלים לפני חגים ובמהלכם או בכל עניין חריג.
 10. אי קבלת ויזה/אשרת כניסה למדינה אינה עילה לביטול ואינה מזכה את הצרכן בהחזר כספי מעבר לקבוע בחוק.

הטיול המאורגן מורכב ממספר שירותים ובניהם – משרותי תיירות כגון: בתי מלון, כניסות לאתרים, הסעות אשר כולם מתחילים מחוץ למדינה וגם מסתיימים מחוץ למדינה.

דמי הביטול, מתייחסים לשירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ למדינה. לפיכך, במידה ויהיה ביטול ויהיה החזר, הוא רלוונטי אך ורק לשירותים הניתנים מחוץ לישראל


בחתימתך על טופס ההרשמה / ההסכמה האינטרנטית הנך בוחר, מסכים ומקבל את תנאי הביטול החלים על ספקים בחו"ל על פי האפשרות של ביטול עסקה לפי התנאים הנ"ל.

על פי החוק (תיקון 58 לחוק הגנת הצרכן) קיימת אפשרות לבחירה בין 2 מסלולי ביטול העסקה:

מסלול ראשון: ברירת המחדל, על בסיס דמי הביטול כפי שכתובים בכל תוכנית טיול והם תקפים במידה והמטייל לא ציין אחרת.

לעומת זאת, מסלול שני: מאפשר ללקוח לבטל על פי חוק הגנת הצרכן אך התנאי הוא תוספת עלות של 10% ממחיר העסקה.

על הלקוח ליידע בכתב את חברת קשת מדריד בעת ביצוע העסקה ולקבל אישור חוזר בכתב מהחברה.

בנוסף, הלקוח חייב לשלם את מלוא סכום העסקה בעת בצוע ההזמנה בכדי לעמוד בתנאי זה.


תקנון קורונה:

בהר כי טיול מאורגן תחת מדיניות הקורונה מתקיים כל עוד מדינת היעד מקבלת תיירים מישראל וכל עוד הטיסה יוצאת כסדרה.

יודגש כי גם אם מדינת היעד הופכת לאדומה אך ניתן להגיע ולטייל בה, הטיול מתקיים כסדרו.

ההתנהלות במדינת היעד הינה בכפוף לחוק החל בה בלבד ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות וחובת הנוסע\ת לנהוג לפיו.

יתכנו שינויים במסלול הטיול לפני ו\או לאחר היציאה מישראל ואף וויתור על אתרים הכתובים במסלול ללא ידיעה מראש וללא צורך בהסכמת המטייל כל עוד סיבת שינוי המסלול נובעת מהנחית הרשויות המקומיות בצל וירוס הקורונה.

עילת שינוי המסלול או הפיכת המדינה לאדומה אינה מהווה עילת ביטול וכל ביטול מצד הנוסע\ת בגין כך יגרור דמי ביטול ככתוב במסלול הטיול.

על הנוסע\ת החובה והאחריות לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה הכוללת סעיף קורונה המבטחת גם דמי ביטול מכל סיבה שהיא.

בשל מצב הקורונה, בהתאם לשינויים התכופים בכניסה לכל מדינה ומדינה, באחריות המטייל הנרשם לטיול לבדוק את תנאי הכניסה לכל מדינה באתר הרישמי של כל מדינה אליה הוא מתעתד להיכנס בטיול עם קשת מדריד וזאת כל עוד הוא שהה ב 2 החודשים שלפני יציאת הטיול במדינה אחרת מלבד מדינת ישראל.


חובה על הנוסע\ת לבדוק עוד טרם ההרשמה לטיול את תנאי הכניסה למדינה באתר משרד החוץ

https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-ministry-of-foreign-affairs

ובאתר משרד הבריאות

https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel

ובאתר רשות שדות התעופה

https://www.iaa.gov.il/airports/ben-gurion/notifications-and-updates-during-covid-19/

מומלץ גם לבדוק מראש תנאי פוליסת ביטוח המכסה את המטייל\ת בביטוח רפואי כולל נגיף הקורונה לרבות דמי ביטול.

יובהר כי במידה ומטייל חש בתסמיני קורונה במהלך הטיול, באחריותו הבלעדית להתפנות לבדיקת קורונה ולבידוד עצמי עד לתוצאות הבדיקה. המטייל או חברת הביטוח בלבד, יישאו בהוצאות הנלוות.

המטייל מבין כי מדריך הטיול חייב להמשיך עם הקבוצה בטיול והקשר של המטייל מאותו רגע ואילך יהיה אל מול חברת הביטוח ואל מול המטה של פגסוס בארץ. למידע כללי ומסמכים שיש להביא לשדה התעופה יש להתעדכן במשרד הבריאות .

המטייל מבין כי מדריך הטיול חייב להמשיך עם הקבוצה בטיול והקשר של המטייל מאותו רגע ואילך יהיה אל מול חברת הביטוח ואל מול המטה של פגסוס בארץ.

למידע כללי ומסמכים שיש להביא לשדה התעופה יש להתעדכן במשרד הבריאות .

מידע מסודר ינתן על ידי החברה באזור האישי. 

יובהר כי הנחיות הקורונה משנות מעת לעת ועל המטייל\ת להתעדכן ולפעול בהתאם להנחיות התקפות במועד הטיסה.

שימו לב כי בכל טיסות אוסטריאן איירליינס לוינה וממנה, חובה לעטות מסכות מסוג N95/KN95 בלבד (ללא פילטר). לא ניתן לעטת מסכות כירורגיות (חד פעמיות) או מסכות בד בטיסות אלה. מטייל שיגיע ללא מסיכה לא יורשה לעלות לטיסה ויחויב בדמי ביטול ככתוב בתוכנית השיווק. 


סבלות

קשת מדריד אינה מספקת שירותי סבלות, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, באף אחד מטיוליה אלא אם כן נכתב אחרת במפורש.

מטיוליה אלא אם כן נכתב אחרת במפורש.

במסלולים בהם כלולה סבלות ההתייחסות הינה לסבלות בבתי מלון ולפני הכניסה לחדרים בבתי המלון.

הסבלות עלולה לארוך זמן ולא להינתן ישר בעת ההגעה אלא תוך זמן סביר.

קיימים מקרים בהם הסבלות עלולה לא להינתן בשל אי זמינות של הסבל בבתי המלון - מקרים אלו נדירים אך אם מתרחשים בדרך כלל במקומות מרוחקים בהם נאלץ בית המלון לקחת סבלים שאינם סדירים או בעת הגעה מאוחרת בשל התארכותו של יום הטיול והגעה כאשר הסבל עזב כבר את המלון.


תחבורה

האוטובוס שיעמוד לרשות הקבוצה יהיה אוטובוס דלוקס מיוחד לתיירים ממוזג בהתאם לתוכנית המפורסמת. יום עבודה של נהג מבוסס על 8 שעות. אין זו חובתו של הנהג לבצע טיולים מעבר לרשום בתוכנית הטיול בזמן המוגדר כחופשי, פנוי או אפשרות. פעילות בזמנים אלה תעשה ביוזמת מדריך הקבוצה בהסכמת הנהג ובעלות כספית שתימסר למטיילים.

אוטובוס ממוזג, הכוונה למזגן העובד בתנאים סבירים ובהספק ידוע ומוכר בארץ התיור. איינו יכולים להתייחס שמיזוג האוויר יפעל בצורה מלאה בתנאי חום בלתי סבירים לארץ התיור.

מדריך הקבוצה

זהו האיש המרכזי בטיול המשמש כמדריך וכאיש ארגון האחראי לכל מה שקשור בקבוצה בזמן הסיור עצמו ולא מעבר אליו ומשמש כנציג קשת מדריד לכל עניין ודבר.

הוא האיש שיורשה לתת עזרה מרצון לכל בעיה או נושא שמתעורר במהלך הטיול. ייתכן מקרה בו מדריך הקבוצה יפגוש את הקבוצה בהגעה לשדה התעופה הראשון בחו"ל או שיעזוב את הקבוצה ביום האחרון בחו"ל ולא יחזור ארצה.

הטיפ (תשר) למדריך הקבוצה הישראלי אינו כלול בתשלום הטיפים הנמסר מראש ונתון לשיקול דעתו של כל נוסע/ת בסיום הטיול ישירות אל מול המדריך / המדריכה.

אין קשת מדריד מתחייבת על שיבוץ מדריך ספציפי והיא רשאית לשנות את שיבוץ המדריך בכל עת.

מחירי הטיול אינם כוללים:

על פי המפורט בתכנית כל טיול ספציפי.


 ביטוחים והוצאות אישיות: ביטוח נסיעות רפואי ומטען סטנדרטי או מורחב וכן הטסה רפואית. מומלץ לבצע ביטוח כבר בעת ההרשמה ככיסוי לדמי ביטול גבוהים (כמובן ע"פ תנאי הפוליסה). בטיולים הכוללים התעסקות בספורט יש לבצע תוספת לפוליסה שתכסה גם פעילות זו ובאחריות המטייל לוודא באם יש בתוכנית הטיול פעילות המוגדרת ככזו. במידה והמטייל מבקש לרכוש ביטוח בתיווך חברת קשת מדריד על המטייל ובאחריותו לדרוש לקבל לידיו את הפוליסה.


מידע כללי:

הנך מתבקש להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידע על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלך. לחץ כאן ⇒ אנו ממליצים להתעדכן מול לשכות הבריאות המחוזיות  במספרי הטלפון:  *5400  או 08-6241010  או 03-5634848 ובנוסף באתר משרד הבריאות: לחץ כאן <-


נכון להיום וככל הידוע לחברת קשת מדריד, במדינת ישראל ומחוצה לה לא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח אשר מכסה על נזקים מפני תאונות דרכים.

המטייל מודע ומבין כי לא קיים כיסוי ביטוחי לקשת מדריד בכל הנוגע בנזקים הנגרמים כתוצאה ישירה או עקיפה של תאונות דרכים בחו"ל.

על כן, באחריות הבלעדית של הנוסעים לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות אישית אשר מכסה כל נזק אשר עלול להיגרם למטייל (נוסע) כתוצאה ישירה או עקיפה של תאונת דרכים.


טופס רישום:

מילוי טופס ההרשמה ושליחתו חתום מהווים קריאה והבנה מלאה של תקנון החברה ושל ההערות והתנאים הכללים בכל טיול וטיול

קשת מדריד

מותג הרשום במשרד הרישום בספרד תחת הרשם jonathan Badichi מספר תעודת תושב ספרדית: X5609178F

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.